Budget begrafenis

Welkom op elke begraafplaats in Zuid-Holland

Budget uitvaart Zuid-Holland kan de begrafenis op elke door u gewenste begraafplaats verzorgen, al dan niet gecombineerd met een kerkelijke dienst. Wij regelen alle formaliteiten met de gemeente en de begraafplaats, maken zo nodig de afspraken met de betreffende kerk, organiseren het eventuele vervoer van de overledene en de nabestaanden, regelen desgewenst de condoleance en alle andere zaken die voor u van belang zijn.

Dienstverlening rondom de begrafenis

Een begrafenis brengt vaak wat meer kosten met zich mee door bijvoorbeeld grafrechten en eventueel een grafsteen. Reden te meer om de andere kosten zo laag mogelijk te houden. De dienstverlening van Budget Uitvaart Zuid Holland helpt u daarbij. Samen met u kunnen we een complete en budgettair aantrekkelijke begrafenis verzorgen. Onze vertrouwde en persoonlijk betrokken werkwijze staat garant voor een begrafenis die geheel voldoet aan uw wensen.

Vaste (lage) servicekosten

Onze dienstverlening leveren we voor een vast (laag) bedrag. De kosten waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, zijn de kosten voor de begraafplaats en de tarieven voor het grafrecht (huur of aankoop). Deze kosten verschillen per gemeente, en bínnen elke gemeente per begraafplaats. Uw wensen bepalen dus de uiteindelijke kosten. Datzelfde geldt voor een eventuele kerkdienst: de tarieven verschillen per kerk. Uiteraard bieden wij u hierin alle begeleiding en krijgt u van ons een helder overzicht van de tarieven zodat u een goede afweging kunt maken. U weet bij budget uitvaart Zuid Holland van tevoren precies waar u financieel aan toe bent.

Complete dienstverlening rondom de begrafenis: € 2.399,-